จะเล่นเกมนี้ได้

ต้องใช้ SVG viewer


เกมชวนคิด
ช่วยคิดใส่ตัวเลขในวงกลมให้ถูกต้องด้วยจ้ะ
เกมไม้ขีดไฟหรรษา
มาเสริมเชาว์ปัญญากับเกมไม้ขีดไฟกันเถอะ

 

 

เกมแท็นแกรม
จัดรูปต่อภาพ ทั้งหมุนและเลื่อนตามใจชอบจ้ะ
แบบทดสอบปัญหาคณิตศาสตร์

 

 

เกมอัจฉริยะตารางร้อย เกมทายตัวเลข 1 ถึง 100

 

 

แบบทดสอบ จับเวลา เกมสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์

 

 

เกมองศา
มาสนุกกับมุมองศาและการหมุนกันนะจ๊ะ
เกม Jigsaw, Hang Man, Tetris, Slider, Photo Hunt และเกมจับคู่ link ไปที่ bkkonline.com จ้ะ
   
กิจกรรมแบบบล็อก กิจกรรมหกเหลี่ยมคู่แฝด ชวนคิดความอัศจรรย์ของจำนวน

กิจกรรมแบบบล็อก
(Pattern Blocks Activities)

กิจกรรมแบบบล็อกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และรู้จักกันอย่างแพร่หลายตามโรงเรียนในยุโรป และสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เพราะกิจกรรมแบบบล็อกจะช่วยเสิรมสร้างสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ และช่วยให้นักเรียนได้สัมผัส และค้นเคยกับรูปเราขาคณิต นอกจากนี้กิจกรรมแบบบล็อกจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
กิจกรรมแบบบล็อกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตอน ในการทำกิจกรรมแต่ละตอนนักเรียนจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบบล็อกซึ่งมี 6 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบบล็อกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
  
แบบที่ 4 แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(เล็ก)
แบบที่ 2 แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แบบที่ 5 แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมคาง
แบบที่ 3 แบบบล็อกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
แบบที่ 6 แบบบล็อกรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
กิจกรรมแบบบล็อก
กิจกรรมหกเหลี่ยมคู่แฝด

ชวนคิดความอัศจรรย์ของจำนวน
 
เว็บไซต์น่าสนใจ ชีววิทยา : คณิตศาสตร์ : การเรียนการสอนวิทย์ฯ : มูลนิธิ พสวท. : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบนเน็ต
เว็บไซต์แนะนำ วิชาการ.คอม : SchoolNet : NECTEC : สวทช. : มูลนิธิโทเร : รวมพลังหารสอง